توجه – یادداشت طبیعی محققان مطالعه افسردگی

توجه – یادداشت: طبیعی محققان مطالعه افسردگی مبتلا شدن فشار خون پایین اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی رصد بیش از ١٠٠ سیاره با قمرهای پشتیبان حیات در خارج منظومه شمسی

محققان بیش از ١٠٠ سیاره خارج از منظومه شمسی را رصد کرده اند که احتمالا قمرهایی دارند که از حیات پشتیبانی می کنند.

رصد بیش از ١٠٠ سیاره با قمرهای پشتیبان حیات در خارج منظومه شمسی

رصد بیش از ١٠٠ سیاره با قمرهای پشتیبان حیات در خارج منظومه شمسی

عبارات مهم : ستاره

محققان بیش از ١٠٠ سیاره خارج از منظومه شمسی را رصد کرده اند که احتمالا قمرهایی دارند که از حیات پشتیبانی می کنند.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل ،محققان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید و دانشگاه ساترن کوییزلند با استفاده از اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر ١٢١ سیاره شناسایی کرده اند که در منطقه ای پشتیبان حیات اطراف ستاره ارزش مدار می زنند.

رصد بیش از ١٠٠ سیاره با قمرهای پشتیبان حیات در خارج منظومه شمسی

تخمین زده می شود هرکدام از سیارات قطری سه برابر زمین دارند و احتمالا چند قمر بزرگ داشته باشند. در حال حاضر ١٧٥ قمر آشنا شده است دور ٨ سیاره در منظومه شمسی مدار می زنند. هرچند زیاد این قمرها دور مشتری و زحل مدار می زنند که خارج از منطقه پشتیبان حیات خورشید هستند.

به هر حال به گفته محققان، قمرهای خارج از منظومه شمسی حتی ممکن است شرایط حیاتی بهتر از زمین داشته باشند لیکن آنها از ستاره و اشعه های منعکس شده است از سیاره انرژی می گیرند. ولی دانشمندان باید وجود قمرهای خارج از منظومه شمسی را تایید کنند.

محققان بیش از ١٠٠ سیاره خارج از منظومه شمسی را رصد کرده اند که احتمالا قمرهایی دارند که از حیات پشتیبانی می کنند.

واژه های کلیدی: ستاره | سیاره | محققان | دانشگاه | منظومه شمسی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs